bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w 2024 r.

22.11.2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie przedstawiają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sieradzu:

Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (załącznik)
Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy (załącznik)
Oświadczenie o wyborze formy umowy (załącznik)
Kopię dyplomu ukończenia studiów *
Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty *,
Aktualne (z danego roku) zaświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza weterynarii *
Kopię aktualnego szkolenia BHP,
Kopie zaświadczeń o odbyciu stażu i praktyk w zakładach,
Kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach istotnych do wykonywania czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia,
Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza weterynarii lub technika weterynarii,
Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Aktualne zaświadczenie od lekarza okulisty (dot. wyznaczenia do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni)
W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zgodę pracodawczy (PLW lub WLW) na wyznaczenie,
W przypadku lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zgodę kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

* dotyczy lekarzy weterynarii

Informacje nt. wyznaczenia i pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu.

Osoby zainteresowane wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie wyznaczenia powinny składać wymagane dokumenty i oświadczenia w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, w terminie do 1 grudnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Aktualne oferty pracy w PIW SIERADZ

04.08.2023

 Aktualne oferty pracy w PIW SIERADZ:

Wyznaczenie do nadzoru w zakładach na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego

27.06.2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że prowadzi stały nabór lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oraz innych osób do wykonywania czynności pomocniczych (techników weterynarii) w zakresie czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego:

Wyznaczenia na rok 2023 - nabór uzupełniający

26.05.2023

 PLW w Sieradzu ogłasza nabór uzupełniający dla urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa . Dokumenty dotyczące wyznaczenia należy składać do 12 czerwca 2023 r.Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 07.09.2013
Podpisał: Wiktor Szymczak
Dokument z dnia: 07.09.2013
Dokument oglądany razy: 7 385